Stiftertafel am Altar  (Quelle: Stadtkirche Celle)

Armenkiste  (Quelle: Stadtkirche Celle)

Pressestimmen

Stiftung 2015 an die Stadtkirche

Cellesche Zeitung, 6. November 2015

 Konzert Musica Campo di Fiori

Cellesche Zeitung, 24. März 2015