Ziffernblatt  (Quelle: Stadtkirche Celle)

Quempassingen mit der Celler Stadtkantorei

Superintendentin Dr. Burgk-Lempart

Quempassingen Bildquelle:

Wann